Společenství Matky Boží z Walsinghamu (COLW) je kontemplativní společenství duchovních bratrů a sester založené 6. ledna 2004 náležící do westminsterské diecéze. Následujíce karmelitské tradice rozvíjí duchovnost povolání.

Potřeba tohoto nového společenství vyplynula z naší zkušenosti s mladými lidmi hledajícími jejich povolání a z poznání našeho vlastního povolání. Od roku 1999 jsme byly součástí Vocations Group (Skupiny povoláníwww.free2become.org) a dva roky jsme členy Cornerstone, společenství rozpoznávání osobního povolání.

V den slavnosti Zvěstováni 2006 dvě z nas, Gabriela Gasz a Camilla Oberding splnily prvni sliby v kryptě Westminster Cathedral. Biskup John Arnold koncelebroval Mši s deseti knězmi v přítomnosti asi sta rodin a přátel jsme dosáhli důležitého životniho kroku v naši cestě povolani a historii naší komunity. Od Počátku jsme vždy doufali že duchovní bratří budou součásti naší společnosti. V létě 2008 první mladí zájemci projevili zájem vstoupit k nám. Do budoucnosti se počítá se společenství lidí (svobodných, v manželství) duchovních kněží.

Název Společenství ve svém jádru obsahuje to k čemu se jako členky COLW cítíme být povolány:

Jsme povolány žít ve společenství, žít plně tak, abychom svým životem, láskou a pomocí byly příkladem pro další povolání v církvi a současné společnosti.

Uznáváme duchovnost Walsingham, ztělesněnou duchovnost, pramen naší touhy činit tak jako činila Panna Marie: otevřít se naplnění Boží vůle v našich životech a pomoci jiným v jejich životní říci “fiat”.

Uznáváme tajemství zvěstování výzvy ke znovuprožití radosti, která vychází jen z následování Božího volání.

Jsme si vědomy, že naše posvěcení přináší plody s Marií, naší matkou, sestrou, učitelkou a vzorem.

“Povolání musí být srdcem nové evangelizace na prahu třetího tisíciletí”
In VerboTuo

Nová evangelizace musí znovu prohlásit za nejvyšší smysl života “povolání” v jeho základním volání po posvátnosti. Specifické povolání každého člověka vyplývá z jednoduché skutečnosti jeho bytí a obrovské touhy mnoha lidí po poznání významu bytí a pravdě.

Jsme si vědomy Boží přítomnosti mezi svým lidem a jeho jedinečným vztahem s každým z nás. Modlitbami, pohostinností a doprovodem se snažíme pomoci druhým slyšet “jak je volán jménem”.

 • žít život jako odpověď na projevenou lásku
 • v jednotě s Bohem
 • jako Křesťan žít plně křestní sliby
 • objevit “osobní” povolání
 • a “dílčí” povolání

Doufáme, že podpoříme kulturu, kde budou veškerá povolání hodnocena a ceněna stejně, což je základní předpokladem, aby člověk žil své povolání k životu a lásce naplno, ať již jsou kdekoliv, a tak objevil svou jedinečnou identitu v Kristu.

Apoštolské činnosti, kterými se snažíme dosáhnout výše uvedených obecných záměrů, jsou:

 • uznat modlitbu jako jádro naší služby, jako zdroj pro všechnu ostatní práci
 • být ve službách místní církve, spolupracovat podle pastorálního plánu diecéze
 • provozovat dům modliteb, skupiny povolání, nabízet duchovní vedení (doprovázet lidi, kteří potřebují totéž, aby mohly žít život v povolání
 • spolupracovat s Národní kanceláří pro povolání, Diecézním týmem pro povolání a Katolickou agentůrou pro podporu evangelizace
 • spolupracovat s ekumenickými (jinověrnými) korporacemi a společnostmi, které přináší život, na místní a národní úrovni
 • vykonávat práci jako vhodný čas pro rozjímání, samotu, studium, pohostinnost a vše co je třeba pro vyvážený život

Pokud potřebujete více informací, jak nás můžete podpořit nebo se stát přítelem Společenství, prosím, zavolejte nám na číslo 00441277 373848 nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese info@walsinghamcommunity.org.

Společenství započalo své fungování v Abbotswicku, domu modliteb 1. září 2004 (www.abbotswick.org)