Wspólnota Matki Bożej z Walsingham (COLW – Community of Our Lady of Walsingham) jest wspólnotą kontemplacyjną założoną 6-tego stycznia 2004 i należącą do Diecezji Westminster w Wielkiej Brytanii. Wspólnota zakorzeniona jest w tradycji karmelitańskiej i rozwija duchowość powołaniową, która jest istotą charyzmatu COLW.

Potrzeba powstania tej nowej wspólnoty wynikła w rezultacie naszego doświadczenia z młodymi ludźmi poszukującymi własnego powołania oraz w procesie naszego osobistego rozeznawania powołania. W 1999 roku założyłyśmy Grupę Powołaniową dla Kobiet (Vocations Group for Women), która stała się otwartą dla mężczyzn w 2002 roku i przyjęła nazwę Grupy Powołaniowej (Vocations Group:www.free2become.org).

W roku 2001 sześć członkiń Grupy Powołaniowej dla Kobiet założyło wspólnotę Cornerstone, mającej na celu głębsze rozeznanie osobistego powołania w szerokim tego słowa znaczeniu tj. uwzględniając małżeństwo i życie samotne. Doświadczenie tej wspólnoty i jej udział w Grupy Powołaniowej otworzył nowy rozdział w życiu kilku członkiń Cornerstone, powołując je do odpowiedzi ich całym życiem na potrzebę wspierania kultury powołaniowej. W rezultacie tego wezwania do życia zakonnego w danym charyzmacie powstała Wspólnota Matki Bożej z Walsingham.

W święto Zwiastowania 2006 dwie z nas, Gabriela Gasz i Camilla Oberding (dwie osoby z grona założycielek) złożyły pierwsze śluby w kryptach Katedry Westminster. Biskup John Arnold koncelebrował Msze św. wraz z dziesięcioma księżmi w obecności około 100 osób rodziny i przyjaciół. Ten dzień był krokiem milowym na naszej drodze powołaniowej i w historii naszej wspólnoty. Przewiduje się również w przyszłości męską gałąź Wspólnoty, członków Bractwa (innych stanów życia) oraz przyjaciół Wspólnoty.

Nazwa wspólnoty zawiera w sobie istotne elementy naszego powołania. Jako członkowie COLW:

Jesteśmy powołani do życia we wspólnocie według rad ewangelicznych, mówiących by żyć pełnią powołania do życia i miłości oraz wspomagać innych do życia w podobny sposób,promując kulturę powołaniową w Kościele i we współczesnym świecie,
Rozpoznajemy w duchowości Walsingham duchowość inkarnacyjną; źródło naszego pragnienia, aby naśladując Maryję otworzyć się na wypełnienie woli Bożej w naszym życiu i pomagać innym wypowiedzieć „fiat” na ich drodze życia.

Rozpoznajemy w tajemnicy Zwiastowania wyzwanie do wzbudzenia na nowo tej radości, która rodzi się jedynie w odpowiedzi na Boże powołanie w życiu każdego człowieka.

“Powołanie musi być w samym sercu nowej ewangelizacji u progu trzeciego milenium.”
In Verbo Tuo

Nowa ewangelizacja musi głosić na nowo ten szczególny wymiar życia jako powołania w jego fundamentalnym wezwaniu do świętości. Dla każdej osoby istnieje szczególne powołanie wynikające z podstawowego faktu egzystencji i ogromnego pragnienia w wielu z nas do poznania prawdy i znaczenia własnego życia.

Jako wspólnota, żyjemy świadomością żywej obecności Boga pośród Jego ludu i Jego unikalnej relacji z każdym z nas. Przez modlitwę, gościnność i towarzyszenie, zamierzamy pomagać innym w rozpoznawaniu ich bycia “wezwanymi po imieniu”:

 • Do życia w odpowiedzi na miłość otrzymaną
 • Do jedności z Bogiem
 • Do życia -jako chrześcijanie- w pełni obietnicami chrztu św.
 • Do odkrywania własnego osobistego powołania
 • Do szczegółowego powołania.

Mamy nadzieję zachęcić do tworzenia kultury, w której wszystkie powołania są jednakowo wartościowane i doceniane, tak aby każda osoba żyła pełnią powołania do życia i miłości, gdziekolwiek ktoś się znajduje i w tym odkrywać tę wyjątkową dla każdego identyfikację z Chrystusem.

Apostolska działalność, przez którą mamy nadzieję zrealizować powyższe główne zamierzenia, opiera się na:

 • Uznaniu modlitwy jako istoty służby, źródła wydajności we wszystkich innych działalnościach
 • Posłudze lokalnemu Kościołowi we współpracy w planach pastoralnych diecezji
 • Prowadzeniu domów modlitwy, grup powołaniowych, wspólnot służących rozeznawaniu powołania, oferowaniu kierownictwa duchowego/towarzyszenia zainteresowanym, aby mogli żyć życiem ”powołaniowo”
 • Współpracy z Krajowym Urzędem ds. Powołań i Diecezjalnymi Zespołami Powołaniowymi, podtrzymując o ile to możliwe ich inicjatywy
 • Pracy z ekumenicznymi/ międzywyznaniowymi organizacjami i towarzystwami, które żywo działają na lokalnym i krajowym poziomie
 • Podejmowaniu pracy nie w ograniczonym wymiarze godzin, strzegąc czasu na kontemplację, życie wspólnotowe, przebywanie w ciszy, studiowanie, gościnność i odpoczynek, a wszystko to w odpowiedzi na potrzebę bardziej zbalansowanego życia.

Poznaj Walsingham

Jeśli zamierzasz otrzymać więcej informacji jak można wspomagać COLW i stać się ‘Przyjacielem Wspólnoty’, prosimy skontaktować się z nami przez e-mail info@walsinghamcommunity.org  lub telfonicznie 00 44 1328 801018.

Od września 2017 prowadzimy Dom Rekolekcyjny Dowry House. Więcej znajdziesz pod www.dowryhouse.org.uk